Dansk resume

Hensigten med dette program er at udvikle ”top-down” teknikker til tre-dimensional strukturering af polymer- og halvledermaterialer på en nanometer skala med henblik på at integrere nano- og mikrostrukturerede elementer og kemier. Der bliver lagt vægt på ingeniørvidenskab, og for at demonstrere det praktiske perspektiv af de udviklede teknikker vil alle delprojekterne bidrage til udviklingen af en komponent, der kombinerer nano-optik, nano-mekanik, og nano-struktureret overfladekemi. Den valgte komponent er en gas sensor – eller kunstig næse – baseret på polymer cantilever arrays og et optisk detektionssystem.

Den kunstige næse vil blive i stand til præcist at genkende og kvantificere et antal forskellige luftbårne kemiske stoffer, der er tilstede i uhyre små mængder. Det er en generisk sensor platform der kan anvendes i man forskellige sammenhænge, men vi sigter direkte efter at udvikle sensorer til brug i sundhedssektoren, til overvågning af fødevarekvaliteter og til detektion af skjulte sprængstoffer.

https://www.nanonose.dk/about-nanonose/dansk-resume
7 FEBRUARY 2023